Bild 1: Plåttak. Bandtäckning entré nybyggd villa. Plåtinklädnad skorstenar.
Bild 2: Plåttak. Bandtäckning tillbyggnad. Samt garneringsplåtarbeten vid tegelbyte - såsom hängrännor, stuprör, fotplåt, vindskivelist, ränndalar och nederbeslag.Plåttak: Bandtäckning nybyggd maskinhall. Fotrännor, luftad nock, carport, takfotsinklädnad.Servicearbete: Taköversyn, byte trasiga tegelpannor, rengöring, plåtarbeten klocka. Mobilkran i centrala Örebro.Bild 9: Renovering av takutsmyckningar, koppar.
Bild 10: Plåttak. Bandtäckning entrétak, monteras inne på verkstad, första av tolv stycken, materialet är titanzink.

 

 

 © 2019 Nerikes Byggnadsplåtslageri  |  Created by Webeve facebook logo button