platslageri

Plåtslageri

Vi utför alla förekommande plåtslageriarbeten på tak och fasad, även rostfria sömsvetsade tak. Verkstadslokalen är byggd 2014, verkstaden inrymmer en modern maskinpark vilket möjliggör effektiva och kvalitativa plåtslageriarbeten.

ServiceService

Vi utför alla typer av underhållsarbeten. Akuta arbeten och säsongsarbeten såsom städning, snöskottning, översyn. Vi skriver gärna ett avtal där vi tar ansvar för att sköta ditt årliga underhåll av taket. Vi utför även besiktningar för att hjälpa dig att få vetskap om takets status. Vi är licenserade takskottare genom skottasakert.se.

 taksäkerhetTaksäkerhet

Det är fastighetsägarens ansvar att alla kan arbeta säkert på taket och att tredje mans egendom inte kommer till skada. Att arbeta på ett tak medför stora risker, därför har det bestämts i bygg- och planlagen att alla fastigheter skall vara utrustade med säkerhetsanordningar.

Vi hjälper er med att kontrollera så att det finns korrekt monterad taksäkerhet och att den är i gott skick. Vi monterar gång och takbryggor, skyddsräcken, takstegar, snörasskydd och andra skyddsanordningar så att säkerheten är god på taket. Vi är sakkunniga inom taksäkerhet och utför besiktningar och ger förslag på åtgärder.

Vi är certifierade av Taksäkerhetskommitén.
Läs mer om Taksäkerhetskommitén på: http://www.taksakerhet.se


Säkerheten är viktigast

Vi använder oss av taksäkerhetsprodukter från Weland Stål. Deras produkter tillverkas i deras fabrik som ligger i i Ulricehamn. Weland har ett komplett program av takskyddsprodukter för yttertak. De jobbar mycket med deformationszoner (precis som på bilar) som bromsar upp fallet så att kroppen utsätts för mindre påfrestningar i ett eventuellt fall.

Weland Ståls takskyddsprodukter kan man vara säker på att de håller i många år då produkterna är certifierade, vilket innebär att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut provar och certifierar enligt gällande normer och krav. Läs mer om taksäkerhetsprodukterna på: http://www.welandstal.se

 tsk nerikes grey
 © 2019 Nerikes Byggnadsplåtslageri  |  Created by Webeve facebook logo button